Музикален видеоклип

Всички са гледали музикални клипове. По-важното е, че освен художествена стойност, музикалният клип има и рекламна цел и преди да се заснеме трябва да се знае какво ще се случи с него.

Затова питам към каква аудитория се стремим, какви и точно кои медии ще разпространяват клипа и какво се надяваме да постигнем.